Blog Ronnie Möller – mei 2019

Ronnie exact 5 jaar geleden.

Ronnie exact 5 jaar geleden.

 

Mijn visie op genezen

 

Hallo allemaal!

Zoals waarschijnlijk bij u bekend ben ik inmiddels ruim 7 jaar geleden gediagnostiseerd met de ziekte ALS en ervaar ik nu bijna 8 jaar haar symptomen.

Tijdens het mededelen van de diagnose in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen werd mij onder andere verteld dat ALS een ongeneeslijke ziekte is en dat de kans heel groot is dat je niet langer dan 3 tot 5 jaar leeft met ALS. Er is geen genezing mogelijk. Nu niet, over 10 jaar niet en over 20 jaar niet. Dat kwam even binnen….

Toch heb ik altijd hoop gehad op genezing, vanaf het begin tot de dag van vandaag. Ik ben van mening zelfs dat iedere chronische ziekte te genezen is, mits de juiste “Sleutel” gevonden wordt. Is dit ijdele of valse hoop? Nee, ik vind het logisch!
Gasten van stichting Topsport for Life bestaan voornamelijk uit ALS- en Kankerpatiënten. We hebben te horen gekregen dat we ongeneeslijk ziek zijn.


Hebben we het recht te twijfelen aan een diagnose ongeneeslijk ziek?

Sta mij alsjeblieft toe om wat kennis en inzichten te delen. Ik ben geen arts of wetenschapper, maar ook deze mensen zijn het onder elkaar niet eens in hun visies op gezondheid. Ik ben een burger, ziek en uit een familie waar ziekte behoorlijk veel aanwezig is en waar de conventionele/reguliere geneeskunde geen oorzaak en of antwoord op weet. Ik wil met open vizier mijn inzichten en kennis delen. Deze inzichten geven mij in mijn ogen terecht hoop voor nu en de toekomst wat betreft genezing van ziekten.

Het gaat toch steeds beter met de volksgezondheid in Nederland ? Mensen worden steeds ouder en blijven langer gezond en vitaler? Althans, dat verneem ik regelmatig via de (mainstream) media. Maar klopt dit wel? Ja, de infrastructuur is beter dan een eeuw geleden. Betere rioleringen, betere technologie en er is overal voedsel verkrijgbaar. We komen niet om van de honger in Nederland.. Maar is de kennis op gezondheid ook echt verbeterd? Hoe gezond zijn we eigenlijk ? Hoe is de knowhow in de conventionele/reguliere gezondheidszorg? Nou, niet zo best volgens het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek). Volgens de cijfers hebben 30% van de Nederlanders een chronische aandoening! Deze informatie is gewoon terug te vinden op de website van CBS.

Schokkende cijfers vind ik en ook zijn er van talrijke ziektes geen oorzaak bekend. Ik hoef alleen maar te kijken naar mijn eigen familie. Meerder familieleden waaronder ik zelf zijn getroffen door een ernstige ziekte. En wat zegt de medische wetenschap? ALS: oorzaak onbekend. Leukemie: oorzaak onbekend. ALPS: oorzaak onbekend. Auto-immuun ziekte: waarschijnlijk erfelijke aandoening maar dit staat ter discussie. Kanker: versnelde celgroei (kankercellen), maar dat is geen oorzaak maar een gevolg van een nog onbekende(?) oorzaak. Hartproblemen: oorzaak onbekend (”pech gehad” werd er gezegd door de arts). En ik zelf had vorig jaar ook nog geelzucht door verstopte galwegen. Oorzaak: onbekend.
Maar er werd ook geen onderzoek naar de oorzaak gedaan. Dat helpt niet wanneer je onwetendheid wilt verminderen vind ik.

Is de conventionele/reguliere gezondheidszorg slecht? Ik was er niet meer geweest wanneer geen beademing was geplaatst en ook was ik er waarschijnlijk niet meer geweest wanneer galwegen niet waren ontstopt. Deze ingrepen en bijhorende zorg gebeuren door betrokken artsen en verpleegkundigen. Goed in wat ze doen en ze hebben het beste met je voor en wensen je oprecht en uiteraard alle beterschap en genezing toe. 

Het systeem repareert dus ‘aan de achterkant’ en dat kan zoals bij mij vaak goed uitpakken, maar ‘aan de voorkant is weinig kennis. Bij mij komen dan de volgende vragen op. Hoe voorkomen we ziektes? Wat is ziekte nou echt? Wat is nu eigenlijk gezondheid? Hoe genezen we chronische aandoeningen? Veel van deze vraagstukken worden overgelaten aan de commerciële farmaceutische industrie. Ze moeten als bedrijven winstgevend blijven om te kunnen voortbestaan. Natuurlijk willen de werknemers in deze industrie geneesmiddelen ontwikkelen voor ziektes als kanker, maar aan de top binnen deze bedrijven moet er vooral aan winst maken gedacht worden. Dit is naar mijn mening geen gezond systeem. Zo wordt er onderzoek gedaan naar middelen die winstgevend zijn, maar wordt er achteraf geen onderzoek gedaan of bestaande middelen eigenlijk wel werken. Ook zijn er natuurlijke middelen goed voor genezing, maar worden door de farmaceutische industrie minder werkende alternatieven bedacht waar patent op kan worden verkregen zodat het winstgevend wordt. Maar weinig tot geen huisartsen zullen je bij doorligplekken op je rug kurkuma met kokosolie adviseren! Ik had er twee jaar geleden veel last van met behoorlijk grote wonden. Vervolgens een keer of vier behandeld met kurkuma en kokosolie (wat heerlijk aanvoelde) en binnen een week was het genezen! Tja, dat zou wat zijn: een huisarts schrijft kurkuma en kokosolie voor en de kruidenier komt het brengen en de zorgverzekering vergoedt! 😉 

Terugkomend op de medicijnen uit de farmaceutische industrie. Ik kan eigenlijk geen medicijn uit de farmaceutische industrie bedenken die een ziekte echt geneest!?

Oké, het conventionele/reguliere systeem is niet compleet. Waar haal ik dan hoop uit?

De focus ligt enorm op de farmaceutische industrie qua geld en aandacht. Het is een miljarden business met onnatuurlijke middelen. Mensen die zijn genezen van een chronische ziekte of zelfs zijn genezen uit een opgegeven positie zoals niveau 4 kanker, zijn niet genezen met een pilletje maar vanuit iets wat alles te maken heeft met een holistische aanpak.

Een holistische benadering van gezondheid gaat uit van het principe dat lichaam en Geest onlosmakelijk verbonden horen te zijn. Anders dan in de reguliere geneeskunde wordt voor behandelingen ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld kruiden dieëten, aanpassing levensstijl, het wegnemen van emotionele blokkades en/of trauma’s, spiritualiteit en wijziging van perceptie van de omgeving. Allerlei methoden die talrijke mensen wereldwijd van ziektes hebben genezen. Genezingen die soms als wonder worden beschouwd.

Deze genezingen kosten geen of weinig geld en zijn daarom voor de farmaceutische industrie ook niet interessant. Er wordt geen of nauwelijks onderzoek naar gedaan hierom maar er is nog zoveel te ontdekken in de wereld van de holistische genezing. Maar jij en ik kunnen dit ook ontdekken.
Wij kunnen ook op zoek naar onze sleutel van genezing!

Zijn Holistische geneeswijzen nieuw?
Nee, deze zijn zelfs al duizenden jaren oud! Denk bijvoorbeeld aan de temperamentenleer / humeurologie van Hippocrates van Kos in het westen tot Ayurveda in het oosten.

Is het ‘zweverig’? Zijn holistische zienswijzen niet een oud achterhaald bijgeloof?
Volgens verschillende wetenschappers door de tijden heen is het gewoon zuiver wetenschappelijk. Bijvoorbeeld Bruce Harald Lipton, Antoine Bechamp, Geert Ryke Hamer en wie de grondlegger van de westerse geneeskunde wordt genoemd: Hippocrates van Kos. Er zijn uiteraard meer holistische “Wayshowers”, maar ik vind het belangrijk de genoemde wetenschappers toe te lichten .

Bruce Harald Lipton (PhD,1939-heden)

Wetenschapper en voormalig leraar aan een universiteit in de VS deed eind zestiger jaren van de vorige eeuw al onderzoek naar stamcellen. Hij ontdekte onder meer dat de omgeving de cellen beïnvloedt, de cellen wijzigen niet uit zichzelf.

Dit betekent dat wij geen slachtoffers zijn van ons DNA, maar wij zijn meesters over ons DNA. De omgeving en perceptie bepalen hoe onze cellen zich gedragen, aldus Lipton. 

Dit betekent dus dat wij invloed hebben op onze cellen en dus op onze gezondheid en dat we niet machteloos zijn! Wij hoeven ons niet neer te leggen bij een prognose!

Antoine Bechamp (1816-1908)

Bechamp was een opponent van Louis Pasteur in een grote discussie over gezondheid. Louis Pasteur’s visie was dat micro-organismen (bacteriën, schimmels en virussen) ziekteveroorzakers zijn, terwijl Bechamps visie was dat micro-organismen een gevolg zijn van onderliggende energieën. Hij was ook de ontdekker van pleomorphisme, wat inhoudt dat micro-organismen een andere vorm kunnen krijgen en hier zou de mens invloed op hebben. Daarnaast zouden deze organismen vaak een goed doel in ons lichaam hebben en niet als vijand beschouwd moeten worden.

De theorie van Pasteur is uiteindelijk door de universitaire gemeenschap aangenomen met als gevolg een enorme groei van de farmaceutische industrie.

Wat ik heb begrepen gaf Pasteur in zijn laatste levensfase toch gelijk aan Bechamp, maar het herzien van zijn theorie werd genegeerd.

Dr. Ryke Geerd Hamer (1939-2017)

Wanneer ik een kankerpatiënt zou zijn, zou ik me hier zeker in verdiepen! Ook dit sluit aan bij een holistische zienswijze.

Dr. Hamer was huisarts en later internist in een ziekenhuis alvorens hij NGM (New German Medicine) ontwikkelde, een empirische geneeswijze. Dat wil zeggen dat het geen geloofssysteem is maar wetenschappelijk onderbouwd. Dr. Hamer was zelf kankerpatiënt. Kort na het overlijden van zijn zoon kreeg hij teelbalkanker en na onderzoek bij andere teelbalkankerpatiënten bleek dat ze allemaal een vergelijkbaar trauma hadden doorgemaakt. Verder onderzoek wees uit dat iedere vorm van kanker een biologisch speciaal programma van de natuur is en een gevolg is van een conflict in de hersenen. Dit is wetenschappelijk onderbouwd door middel van CT-scans van de hersenen. Heeft iemand ergens kanker, dan is er bij iedere verschillende kankersoort op verschillende plekken in de hersenen een plek te zien, de Hamerse Haard. Het conflict dient opgelost te worden dan komt het lichaam in herstel.

Talrijke mensen zouden zijn genezen met NGM, met genezingspercentages van 92%. 

Er is veel verzet vanuit de farmaceutische industrie en aanhangers van de conventionele geneeskunde. De scanners of scans zouden niet deugen, maar deze zouden door fabrikant en professionals al lang geleden weerlegd zijn. Dr. Hamer zegt op zijn beurt dat hij op wrede manieren tegengewerkt is.

Nogmaals, als ik kankerpatiënt zou zijn, zou ik de moeite doen om mij erin te verdiepen.

Hippocrates van Kos (ca. 460 BCE – ca. 375 BCE) en Ayurveda

Hippocrates van Kos wordt ook wel bestempeld als de grondlegger van de Westerse Geneeskunde. Toch is er weinig tot niets van zijn werk en visie meer over In de Westerse Gezondheidszorg. Hippocrates is de grondlegger of herontdekker van de temperamentenleer. Hij heeft deze kennis opgetekend, maar deze kennis zou ook wel eens veel ouder kunnen zijn. Bijvoorbeeld uit het oude Khemit (Egyptische rijk). De temperamentenleer of humeurologie werd ruim 2200 jaar toegepast (!), waarna het heeft plaatsgemaakt voor de farmaceutische industrie.

Humeurologie houdt in het kort in dat er 4 humeurtypes te onderscheiden zijn, namelijk Melancholisch(aarde), Sanguinisch(lucht), Flegmatisch (water) en Cholerisch (vuur). Een ieder van ons heeft 1 of 2 dominante humeuren. Het doel is balans. Is er onbalans, dan leidt dit uiteindelijk tot ziekte. De 4 humeurtypes hebben een relatie met de 4 lagen in ons bloed, namelijk zwarte gal, rode bloedcellen, witte bloedcellen en gele gal. Waren de humeuren van iemand uit balans dan werd dat terug gezien in de balans van het bloed.

Ayurveda betekent levensinzicht en is volgens kenners een geneeskundige leer van ongeveer 5000 jaar oud en afkomstig uit India maar wordt inmiddels wereldwijd gepraktiseerd. Ayurveda en de temperamentenleer hebben raakvlakken: de temperamentenleer onderscheidt dus 4 humeuren en bij Ayurveda resulteren de 5 energetische essenties: aarde, vuur, water, lucht en aether in 3 constitutie typen. Wij allemaal hebben een dominant constitutie type, namelijk Vata, Pitta of Kapha. Afhankelijk van jouw type hoort een bepaald dieet en behandeling. In Ayurveda is het dus niet zo dat één universeel dieet goed voor iedereen is. Welke voeding goed voor je is, maar bijvoorbeeld ook op welke tijden je het beste kunt eten hangt dus af van je persoonlijkheidstype.

Volgens mij wordt Ayurveda ook in sommige of veel gevallen vergoed door de zorgverzekering. Maar hier ben ik niet zeker over.

Ook dit zijn 2 holistische zienswijzen die verder gaan dan alleen een fysieke benadering. Ze zijn heel oud en misschien zelfs wel afkomstig uit 1 bron of beschaving gezien de raakvlakken. 

De rol van de zogenaamde ‘waakhonden’

Geloof niet alles wat deze waakhonden, zoals TV-programma Tros Radar, kwakzalverij.nl en stichting Skepsis, vertellen!

Er zijn helaas kwakzalvers. Mensen die misleiden en niet werkende therapieën of medicijnen verkopen en hier geld aan verdienen. Ik vind het juist goed dat er initiatieven zijn die ons willen informeren hiertegen en ons zo willen beschermen tegen niet werkende en schadelijke therapieën en medicijnen. Ik vind het goed dat er waakhonden zijn voor ons burgers. En ik dacht vroeger dat deze partijen dat ook waren. Tot ik mij meer ging verdiepen en ook ervaren.

Zo was er een uitzending op Tros Radar over Cannabis-/CBD olie, een zeer krachtig kruidenmedicijn waarvan diens cannaboïden bijdragen aan de ondersteuning van het herstellen van ons lichaam bij vele kwalen. Het is een volkomen natuurlijke stof en zelfs lichaamseigen! Onze hersenen maken namelijk ook cannaboïden aan en misschien soms te weinig. Maar in deze uitzending werden feiten door elkaar gehaald, verdraaid en werd de kijker onterecht angst aangepraat en het werd afgeraden. Iedereen met een beetje kennis en ervaring met cannabis olie weet dat het keiharde leugens zijn. Op Radar’s forum was een discussie hierover en tot mijn verbazing zaten er leden hardnekkig deze leugen te verdedigen. Deze leden hebben soms wel meer dan 5000 berichten gepost!? Wie doet dat in eigen tijd? Krijgen ze misschien betaald?

Vorig jaar volgde ik een alternatieve therapie, deze werd tot kwakzalverij gebombardeerd door stichting Kwakzalverij. Ook hier heb ik mogen ervaren dat de informatie van deze stichting niet deugt. Er was niet of nauwelijks in de therapie verdiept en toch werd deze veroordeeld. Ook stichting Skepsis heeft er een handje van. En waar is de kritiek op farmaceutische bedrijven? Zo was er een farmaceutisch bedrijf die het NOS journaal haalde vanwege met voorbedachten rade suïcidale  schadelijke anti-depressiva pillen blijven verkopen. Er zijn talrijke medicijndoden ieder jaar. Waar is de kritiek? Waar is deze waakhond?

Prik er doorheen mensen. Geloof niet alles wat deze partijen roepen, maar bewaar het goede, want het lijken niet altijd waakhonden te zijn van ons burgers, maar door ons weg te houden van de waarheid lijken het ook waakhonden van het bestaande incomplete commerciële systeem.

Ik ben een liefhebber van de waarheid en heb hier dan ook moeite mee.

Geloof niet alles, maar weet!

Conclusie

Deze blog is veruit de langste tot nu toe en ik voel me wel opgelucht dat ik mijn inzichten, kennis en ervaringen tot dusver heb mogen delen. Gezondheid is een heel belangrijk goed en ik beschouwde dit toen ik nog niet ziek was onbewust toch ook wel als vanzelfsprekend. Sinds ik ziek ben heb ik me toch veel meer verdiept in gezondheid en ervaar de kracht van mijn mind om te zijn waar ik nu ben. Ook is bekend dat stress voor fysieke problemen zorgt. Het placebo effect bestaat en non-cebo effect bestaat ook. Ook weten we dat het lichaam zelf genezend is. Immers, heb ik een wond dan geneest het. Dus het is volkomen logisch om genezing als een holistisch proces te benaderen waar ook Mind en emoties worden meegenomen, zoals ook eerder genoemde wetenschappers dit ook deden. Talrijke mensen zijn voor €0,- genezen… Toch blijven de meesten zich focussen op enkel het fysieke en fysiek waarneembare (doe dat en de aarde is plat, met een hoger bewustzijn is de aarde een bol) en worden ook door stichtingen bakken met geld naar de farmaceutische industrie gebracht. Waarom niet de focus verleggen naar de holistische geneeswijzen? Durf Open Minded te zijn en dogma’s los te laten. Toegeven aan dogma’s betekent geen verandering en dan zal het aantal mensen met chronische aandoeningen, 30% van de Nederlanders, niet afnemen.

Breng wat minder geld direct of indirect naar de farmaceutische industrie en wat meer naar onderzoek of studies naar holistische geneeswijzen en stichtingen zoals Topsport for Life, zodat deze niet meer noodlijdend hoeft te zijn. Een stichting die bijdraagt aan het welzijn van patiënten en waar euro’s tenminste niet verspild worden!

Ik zelf blijf dus hoop houden in het vinden van mijn sleutel tot genezing. Maar ik verlies mezelf hier niet in en zal altijd proberen om een balans in mijn activiteiten te behouden. Mijn zoektocht verrijkt mij ook.  Zo heb ik de afgelopen twee weken een sessie gedaan met de Journey methode; het doel hierbij is het wegnemen van emotionele blokkades waarna heling op celniveau kan plaats vinden. Er zouden mensen met onder meer kanker en MS mee genezen zijn. Het kwam drie weken geleden op mijn pad en uit nieuwsgierigheid heb ik contact gezocht met een therapeute. Hoe gaat zo’n één op één sessie met een man die niet kan praten? Eerst heeft zij mij vragen over de email gesteld en deze heb ik beantwoord. Zij had een ja/nee methode tijdens de sessie, heel knap van haar en het lukte. Ik dacht aanvankelijk niet dat ik emotionele blokkades had maar dat bleek wel zo te zijn. Deze werd weggenomen en er viel een last van mijn schouders en ik ervaarde rust en liefde. De Journey methode heb ik nog niet afgerond, maar mocht het geen fysieke verbetering geven, dan heeft het mij toch verrijkt.

Heel veel dank voor het lezen, geniet van de langste mooie dagen van het jaar en graag tot een volgende keer!

Hartelijke groet!
Ronnie 

>> ga hier terug naar de andere blogs van Ronnie

10 thoughts on “Blog Ronnie Möller – mei 2019

 1. Ronnie, wat een geweldig stuk heb jij geschreven, en dat met alle beperkingen die je hebt. Je slaat de spijker volledig op z’n kop en schrijft op een knappe en heldere manier neer waar ook ik zo enorm van overtuigd ben.
  Ik hoop van harte dat een herstel van ALS tot de mogelijkheden behoort en dat je jouw kennis en inzichten nog lang met anderen kunt delen. Ik zal mijn ‘steentje’ bijdragen.

  • Dank u wel Hans, reacties als deze bevestigen voor mij dat het goed was om te kiezen voor dit onderwerp en ik denk ook hoe meer mensen zich bewust worden van holistische genezings methoden, hoe beter. Als u bent wie ik denk dat u bent,dan bent u ook een dierbare verloren aan ziekte. Dit huidige systeem heeft ook haar niet kunnen redden. En zoals gezegd 30% chronisch ziek en dit is groeiende. Word wakker mensen! Word wakker!

 2. Beste Ronnie,

  Respect hoe je over je zoektocht schrijft en op zoek bent naar genezing van je ALS.
  Er valt genoeg te ontdekken en ik wens je heel veel succes.

 3. Dank voor dit stuk. Ik heb me uitgebreid verdiept in de leer van Ryke Hamer en hij verklaart alle ziektes. Dus niet alleen kanker, maar ook ALS. Check it! Succes met je zoektocht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *