COVID19 vaccinaties en mensen met een spierziekte

Publicatie Spierziekten Nederland, 22 Maart 2021

Moderna-vaccin: iets meer bijwerkingen, veel makkelijker uit te delen | Binnenland | AD.nlAdvies COVID19-vaccins en mensen met neuromusculaire aandoeningen

Meerdere vaccins tegen corona zijn goedgekeurd voor gebruik in Europa. In Nederland is dit jaar het landelijke vaccinatieprogramma gestart. Er heersen veel vragen rondom de vaccinatie tegen corona. Spierziekten Centrum Nederland adviseert alle personen met een neuromusculaire aandoening (spierziekte) om zich te laten vaccineren zodra dit mogelijk is. Voor zover bekend is het risico van een besmetting met het coronavirus vele malen groter dan het risico op eventuele bijwerkingen van de vaccinatie.

Vervroegde vaccinatie voor patienten met neuromusculaire aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is.

VWS heeft besloten dat een select aantal groepen patiënten met een hoog medisch risico vervroegd in aanmerking komt voor vaccinatie. Het gaat om groepen waarvan in onderzoeken is aangetoond dat zij een sterk verhoogd risico hebben op slecht beloop of overlijden door COVID-19. Tot deze groep behoren patiënten met neuromusculaire aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is. Spierziekten Centrum Nederland en de medisch specialisten van de vier Centra voor Thuisbeademing (CTB) hebben de diagnoses voor deze specifieke patiëntencategorie in kaart gebracht. Onder de coördinatie van RIVM is het vaccinatieplan uitgewerkt. Lees ook de informatiebrief over vaccinatie van patiënten met een neuromusculaire aandoening leidend tot problemen met ademhaling.

Welke patienten behoren tot de groep voor de vervroegde vaccinatie?

Het betreft patiënten met de aandoeningen Duchenne, Becker en limb girdle spierdystrofie, neuralgische amyotrofie met diafragma zwakte, FSHD, myotone dystrofie, congenitale myopathie, IBM, Pompe,  myasthenia gravis, ALS, PSMA en SMA en het post-poliosyndroom.

Voor deze patiëntengroep gelden dezelfde criteria als voor de andere hoog-risico medische doelgroepen:

 • De patiënten vallen in de leeftijdsgroep 18 – 74 jaar
 • Ze zijn onder behandeling in het ziekenhuis
 • Vaccinatie is niet afhankelijk van woonplaats, ook indien patiënt over de Nederlandse grens woont
 • Ze vallen binnen de landelijk afgesproken patiënt identificatiecodes

Locatie van de vaccinatie in Universitair Medische Centra

De patiënten krijgen eind deze week (week 12) een uitnodiging van de universitair medische centra (UMC’s) om langs te komen voor vaccinatie. De patiënten staan als hoog-risico medische doelgroep geregistreerd bij een van de onderstaande zeven expertisecentra voor spierziekten of vier centra voor thuisbeademing (CTB) in Nederland, allen verbonden aan een Universitair Medisch Centrum. Zij hoeven NIET zelf contact op te nemen met de medisch specialist of huisarts.

 • Universitair Medisch Centrum Groningen (expertisecentrum en CTB)
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (expertisecentrum en CTB)
 • Maastricht Universitair Medisch Centrum (expertisecentrum en CTB)
 • Erasmus Universitair Centrum Rotterdam (expertisecentrum en CTB)
 • Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC (expertisecentrum)
 • Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen (expertisecentrum)
 • Leiden Universitair Medisch Centrum (expertisecentrum)

Mogelijkheid tot vaccinatie thuis via de huisarts

Een deel van deze groep patienten is niet mobiel genoeg om te reizen naar het betreffende ziekenhuis. Aan hun wordt de mogelijkheid geboden om zich aan te melden voor vaccinatie thuis door de huisarts in een later stadium (eind april/mei).

Geen uitnodiging ontvangen op 29 maart?

Heeft een patiënt binnen de genoemde ziektecategorieën op 29 maart nog geen uitnodiging ontvangen? Op 29 maart kan hier gelezen worden waar patiënten zich kunnen melden.

Wanneer zijn andere patiënten met neuromusculaire aandoening aan de beurt om te vaccineren?

De volgorde van behandeling en welk vaccin uiteindelijk aan wie gegeven wordt, wordt door de overheid bepaald. Op de website van rijksoverheid is meer informatie te vinden over de keuze om te vaccineren en de volgorde van vaccinatie.

Meer informatie:

 • Spierziekten Nederland heeft een speciale pagina met informatie over vaccinatie voor mensen met een neuromusculaire aandoening.
 • Op deze website van de rijksoverheid vindt u alle informatie over de vaccinatie
 • Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van RIVM heeft een handleiding gepubliceerd voor COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.
 • Op de website van World Muscle Society is in internationaal samenwerkingsverband een advies opgesteld over vaccinaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *