Nieuws over Teun van Vliet Classic

Teun van Vliet heeft, in goed overleg met stichting Topsport for Life, besloten om te stoppen als ambassadeur van deze stichting. De afgelopen jaren hebben Teun en de stichting, dankzij een goede en prettige samenwerking, geld ingezameld ten behoeve van mensen met een levensbedreigende ziekte en het wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren.

Na een samenwerkingsverband van 3 jaar hebben partijen besloten om ieder hun eigen weg te gaan. Wel zal Teun in elk geval de komende 3 jaar als ‘Bronzen Supporter’ zijn steun blijven geven aan het goede werk van Topsport for Life.

Een en ander betekent dat de stichting geen Teun van Vliet Classic meer zal organiseren, maar zich gaat beraden op een andere met de Teun van Vliet Classic vergelijkbare fondsenwervende actie. Teun van Vliet en stichting Topsport for Life benadrukken dat zij zich in de toekomst uiteraard blijven inzetten voor het goede doel en wensen elkaar daarmee alle goeds.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met stichting Topsport for Life:info@topsportforlife.nl en tel. 040-2381466.

Namens het bestuur van de stichting,

Miel in ’t Zand
Voorzitter Topsport for Life

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *