ANBI

Vanaf 1 januari 2008 is de overheid zich intensiever gaan bemoeien met de goede doelensector en zijn er speciale fiscale regelingen ontstaan zoals de fiscale ANBI regeling voor stichtingen.

De Belastingdienst bepaalt of een instelling aangemerkt kan worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Topsport for Life heeft deze ANBI status direct na de start van de stichting ontvangen, welke status per 17 september 2012 door de Belastingdienst voor onbepaalde tijd is verlengd. Zie ook ons Nieuwsbericht d.d. 20-9-2012.

Het aanmerken als algemeen nut beogende instelling heeft tot gevolg dat er voor de instelling en haar donateurs een aantal fiscale faciliteiten open staan. Zo zijn donaties aan een stichting Met de ANBI status fiscaal aftrekbaar voor ondernemingen en kunnen nalatenschappen fiscaal gunstig worden gedoneerd.

In 2021 is de verplichting ontstaan dat een ANBI-instelling een standaard-formulier met de belangrijkste gegevens van de instelling publiceert op haar website. CBF Erkende Goede Doelen kunnen volstaan met publicatie van het CBF Erkenningspaspoort. Stichting Topsport for Life is CBF Erkend Goed Doel en kiest ervoor om het Erkenningspaspoort te publiceren.

Klik hier voor ons Erkenningspaspoort

Voor meer informatie over ANBI zie de website.

One thought on “ANBI

  1. Pingback: Belastingdienst verlengt ANBI-status | "De sportiefste supporters voor een beter leven"

Comments are closed.