Missie en visie

 Topsport For Life logo 2019 - kopie


Missie (doel)

Topsport for Life verbetert het leven van mensen met een levensbedreigende ziekte. We bereiken dit door onvergetelijke activiteiten, dagelijkse ondersteuning en een luisterend oor. Alles wat we doen wordt direct of indirect mogelijk gemaakt door sporters of (voormalig) topsporters en door anderen die zich zeer aangesproken voelen door onze aanpak.

Visie (droom)

Topsporters worden omringd door een team van begeleiders en coaches om optimaal te kunnen presteren. Een zieke daarentegen die in zeker zin ook iedere dag een topprestatie moet leveren, staat er heel vaak alleen voor en moet zelf maar uitzoeken hoe ’de grote wedstrijd’ tot een goed einde kan worden gebracht. Zeker in het geval de zieke is uitbehandeld of wanneer er zelfs geen behandeling mogelijk is.

Topsport for Life onderkent de parallellen in de levens van iemand die levensbedreigend ziek is en dat van een topsporter en biedt hulp vanuit een topsportfilosofie. Door onze inzet en die van onze sporthelden ervaart de zieke en zijn of haar directe naaste(n) het leven draaglijker en aangenamer en kan daardoor ‘beter leven met een levensbedreigende ziekte’.

Wij richten ons op volwassenen (18+). Mensen die vol in het leven staan en geconfronteerd worden met hun mogelijke dood hebben NU weinig aan onderzoek naar de ziekte die hen mogelijk het leven gaat kosten. Een medicijn zal voor hen vrijwel zeker te laat komen. Zij leven NU en willen ook NU leven.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers en de hulp van donateurs en sponsoren kunnen wij onze gasten extra kwaliteit van leven bieden. Dit is soms gratis of soms voor een geringe eigen bijdrage.

 

Voor meer informatie ga naar ‘Wat doen wij’