Word donateur van Topsport for Life!

Topsport For Life logo 2019 - kopie

Stichting Topsport for Life heeft de ANBI-status en is CBF Erkend Goed Doel. Daardoor kun je ‘gerust geven’ aan ons. Zie ook het filmpje hieronder:

Topsport for Life zet zich in voor mensen met een levensbedreigende ziekte (veelal met een vorm van kanker of ALS, maar ook andere meer zeldzame of onbekende ziektes die het leven bedreigen zoals bijv. de Ziekte van Huntington) en hun naasten (partner en kinderen). Wij noemen deze mensen onze ‘gasten’.
Wij ondersteunen hun desgewenst tijdens het ziekteproces en/of tijdens de laatste levensfase. Door middel van diverse activiteiten, waaronder ook volledig verzorgde groepsvakantiereizen, en de mentale en praktische steun dragen wij zo bij aan een in alle opzichten ‘beter’ leven.

Voor onze hulp zijn wij financieel volledig afhankelijk van de steun van anderen. Wij ontvangen géén steun vanuit grote landelijke acties die voor onder andere KWF of ALS Nederland worden georganiseerd. Deze acties richten zich op het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. Wij richten ons echter heel bewust op de mensen die nú leven met een ernstige ziekte en voor wie het onderzoek helaas meestal te laat komt.

Wij zijn dan ook ontzettend blij wanneer je ook een kleine of grotere bijdrage aan ons wilt doneren, bij voorkeur periodiek omdat ons dit een stevigere basis geeft om verder te groeien om nog meer mensen te kunnen gaan helpen!

Ieder bedrag is van harte welkom!

Wanneer je per jaar €60 (= €5 per maand) of meer doneert wordt je ‘Vriend van Topsport for Life’. Jouw naam wordt dan desgewenst vermeld op onze site.

Wanneer je minstens €120 (= €10,00 per maand) per jaar doneert, ben je uiteraard ook ‘Vriend’ en word je uitgenodigd voor ons jaarlijkse Zomerfeest.
We gaan er dan wel vanuit dat je minstens 2 jaar donateur wilt blijven.

Klik op het logo hieronder om te zien wie er allemaal lid zijn van onze ‘vriendenclub’.  

Logo st Topsport for Life - Vrienden

Heb je een bedrijf of vertegenwoordig je een bedrijf en wil je daarmee maatschappelijk partner worden?

klik dan hier voor meer informatie en aanmelden


Vul s.v.p. onderstaand formulier in. Na ontvangst krijg je per mail een bevestiging.
Let op: Topsport for Life stelt geen informatie over haar donateurs beschikbaar aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van haar donateurs.

Wist je trouwens dat je donaties volledig aftrekbaar zijn van de belasting wanneer je met ons afspreekt dat je minstens 5 jaar donateur wordt? Geef je incidenteel of voor een kortere periode, dan geldt een drempel van 1% van je jaarinkomen.

Meer weten? Volg dan deze link naar de Consumentenbond. Daar wordt alles in detail uitgelegd hoe het werkt.

 

Dit formulier ondergaat momenteel onderhoud. Probeer het later nogmaals.

Je machtigt Topsport for Life tot wederopzegging om het opgegeven bedrag periodiek te incasseren.

Rechtstreeks overmaken

Eenmalige donaties zijn ook van harte welkom en kun je overmaken op onze bankrekening
IBAN: NL51 RABO 0101.4629.80 ten name van Topsport for Life onder vermelding van ‘eenmalige donatie’. Dank je wel!

Overig

Topsport for Life legt gegevens vast ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om jou te informeren over onze activiteiten, projecten en producten.
De bij ons bekende gegevens worden niet aan derden verstrekt.