Wat is MVO?

Topsport For Life logo 2019 - kopie

Stichting Topsport for Life zet zich in voor mensen met een levensbedreigende ziekte en ondersteund hen tijdens het ziekteproces en eventueel tijdens de laatste levensfase. Door middel van diverse activiteiten en de steun proberen we voor deze mensen een in alle opzichten ‘beter’ leven te geven.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, wordt stichting Topsport for Life gesteund door diverse sponsoren en partners. Al onze sponsors en partners hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en zetten een deel van hun financiële middelen, producten, personeel, diensten en/of kennis in om stichting Topsport for Life te helpen bij het ondersteunen van levensbedreigend zieke mensen.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Het gaat er om een balans te vinden tussen die drie elementen. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen loont!

Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen loont:

MVO zorgt voor positieve publiciteit
MVO geeft bedrijven vaak een streepje voor bij klanten, kredietverstrekkers en investeerders.

MVO verkleint uw ondernemersrisico’s
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is goed voor het imago van het bedrijf. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een streepje voor bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers.

MVO biedt marktkansen
Ruim 1,5 miljoen consumenten vragen naar duurzame producten. En in de bedrijvenmarkt stellen klanten/opdrachtgevers steeds vaker MVO-eisen aan hun leveranciers. Daarnaast koopt sinds 2010 ook de overheid alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen kunnen voldoen (dit is een markt van 40miljard euro per jaar).

 

MVO maakt van u een aantrekkelijke werkgever
Mensen werken graag voor bedrijven die verder kijken dan winst alleen.

Meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vindt u op de website van MVO Nederland.

Topsport for Life bekijkt graag met u op welke wijze u, door een samenwerking met Topsport for Life, uw MVO beleid concreet kan maken én bij kan dragen aan het ondersteunen van meer mensen met een levensbedreigende ziekte.

Neem hiervoor contact op per mail info@topsportforlife.nl of telefonisch (088) 2468180.